Osebni model razvoja

Zavod TiPovej!
Predvideni čas trajanja: 2 uri

Izmisli si prihodnost, drugače si bo prihodnost izmislila tebe! Izpolni svoj Osebni model razvoja in dobi jasen pregled nad tem, kaj že imaš, kaj že znaš in kaj lahko doprineseš svetu. Skozi proces reševanja pa pridobi svežino in motivacijo za bodočo karierno pot ali delo.

Tečaj “Osebni model razvoja” te spodbuja globljeje razumeti sebe in svoje vrednosti ter te spodbuja k premiku v želeno smer zaposlitve ali prostovoljnega dela. Tečaj tako pomaga:

  • Neodločenim mladim, da prisluhnejo sebi in oblikujejo svojo pot na trg dela.
  • Brezposelnim mladim, ki se ne znajo opredeliti za pravi študij ali delo, da preko spletnega tečaja pridejo korak bližje svoji odločitvi.
  • Zaposlenim, ki si želijo novih izzivov, da lahko premislijo svojo  vlogo v organizaciji, kjer so zaposleni  ter o možnih izboljšavah ali celo preoblikovanju svoje poklicne poti.

Urška Česnik je po profesiji psihologinja in pedagoginja, po duši pa mladinska delavka. Svoje dolgoletne izkušnje usmerja na področja socialnih veščin, razvoja ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter kariernega načrtovanja preko orodja Osebni model razvoja.

Sonja Čandek rada dela v timih, razvija ideje v projekte in prispeva k spreminjanju življenja na bolje. Na terenu jo lahko srečate kot trenerko, predavateljico, vzgojiteljico, mladinsko delavko in kot presojevalko standardov kakovosti za NVO.

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Vsebina tečaja // Course Content

Razširi vse // Expand All
Vsebina lekcije // Lesson Content
0% opravljeno // Complete 0/1 korakov // Steps
Vsebina lekcije // Lesson Content
0% opravljeno // Complete 0/1 korakov // Steps
Vsebina lekcije // Lesson Content
0% opravljeno // Complete 0/1 korakov // Steps
Vsebina lekcije // Lesson Content
0% opravljeno // Complete 0/1 korakov // Steps
Current Status Not Enrolled Price Free Get Started Login to Enroll Osebni model razvojaIzmisli si prihodnost, drugače si bo prihodnost izmislila tebe! Izpolni svoj Osebni model razvoja in dobi jasen…